Home page

Test uw Engels 1
simpele test

Test uw Engels 2
computer-test

Gratis advies

Prive cursussen

Groepscursussen

Expertise

Tarieven

Contact
English for Business & Leisure

Computertest


De Raad van Europa heeft in de afgelopen jaren een gemeen-schappelijke basis ontwikkeld voor syllabi, curriculum richtlijnen, examens, tekstboeken etc. voor het talenonderwijs in Europa. De officiele naam is Common European Framework for Languages (CEF): Learning, Teaching, Assessment. CEF omschrijft ook niveaus van taalvaardigheid. Op basis hiervan is de gecomputeriseerde diagnostische test voor de taalvaardigheid DIALANG ontwikkeld, die door studenten kan worden toegepast om de voortgang van hun taalstudie te meten. Deze test is beschikbaar voor 14 talen van de Europese Unie.

De software van deze test kunt u kosteloos van het internet downloaden via de link Dialang-test.
Het is (nog) niet mogelijk om op basis van DIALANG een algemeen erkend diploma te verkrijgen. Desgewenst kan ik u uiteraard een officieel getuigschrift geven met een vermelding van uw DIALANG-score, verkregen in een afrondende toets na afloop van de Engelse cursus.

Het doen van de test is een goede voorbereiding op het intake-gesprek, dat besproken wordt op de pagina Gratis advies.