Home page

Test uw Engels 1 
simpele test

Test uw Engels 2
computer-test

Gratis advies

Prive cursussen

Groepscursussen

Expertise

Tarieven

Contact
























English for Business & Leisure

Test uw Engels met een simpele toets


Bekijk onderstaande 10 zinnen. Welke zinnen zijn goed en welke zijn fout?

   1. She knows London good.
   2. We watch tennis on TV at the moment.
   3. He is usually going to work by train.
   4. I have met him yesterday.
   5. I haven't seen him somewhere.
   6. We saw them last week in town.
   7. He remembered himself that he had left his keys at home.
   8. If you would be rich, what would you do?
   9. I am a person which gets lost very easily.
  10. Did you went shopping yesterday?

Neem nu de volgende actie:

Stuur een boodschap naar mijn e-mail adres,
emmeline.reith@gmail.com
met een opgave van de nummers van de zinnen die geen fouten bevatten.

Ik zal u dan per omgaande laten weten wat het juiste antwoord is.

Een betere indruk van uw Engelse taalvaardigheid krijgt u door de computer-test beschreven op de volgende pagina te maken.