Home page

Test uw Engels 1
simpele test

Test uw Engels 2
computer-test

Gratis advies

Prive cursussen

Groepscursussen

Expertise

Tarieven

Contact
English for Business & Leisure

Groepscursussen met groepsaanmelding


Groepscursussen worden gegeven voor groepen bestaande uit 2 deelnemers of meer. Groepscursussen tot een maximum van 7 personen kunnen in mijn kantoor worden gegeven, terwijl ik trainingen voor grotere groepen altijd in-house bij de klant geef.

Het programma van de groepscursus wordt geheel aangepast aan de wensen van de groep. Voorbeelden zijn een bedrijfsspecifieke cursus, het onderwijs in grammatica en zinsbouw, en het lezen en bespreken van (Engelse) boeken. Dit alles mede afhankelijk van het taalvaardigheidsniveau van de groep.

De groepscursussen zijn altijd informeel, gezellig en levendig.

Groepscursussen met individuele aanmelding


Enkele malen per jaar worden groepscursussen georganiseerd waar-voor men zich individueel kan opgeven. Een dergelijke groepscursus bestaat uit 10 wekelijkse sessies van 90 minuten in mijn kantoor. De cursus zal zeker doorgaan als de groep groter is dan 4 personen, maar de groep zal nooit meer dan 7 personen bevatten. Teneinde ervoor te zorgen dat de deelnemers in een groep vergelijkbare programmawensen en een vergelijkbare taalvaardigheid hebben, zal de indeling in groepen worden gemaakt op basis van intake-gesprekken, die vooraf worden gehouden.

Voor deze groepscursussen met individuele aanmelding hanteer ik een aantrekkelijk tarief van 195 Euro per deelnemer exclusief lesmateriaal.

De aanvang van een cursus zal op deze Website worden aangekondigd.